Magnus Hultin

Välkommen!

Vi lever i en tid där förändringstakten hela tiden  ökar - det är närmast ett normaltillstånd för organisationer/företag att befinna sig i ständig förändring. Dessa processer medför nya kompetenskrav- både för ledare och medarbetare. Förändringsledarens uppgift är att skapa förutsättningar för att så många som möjligt av medarbetarna ska vilja vara delaktiga i de pågående förändringsprocesserna. 

Kommunikation, värdegrundsarbete, reflektionsutrymme och målstyrning är begrepp som här får särskild betydelse.


F-L-K:s konsult Magnus Hultin har långvarig erfarenhet av ledarskap, han har bl.a tjänstgjort som  förvaltningschef i flera västsvenska kommuner. Där har han med framgång ansvarat för omfattande förändringsarbeten. F-L-K är därför väl rustat att tillhandahålla kvalificerade konsultinsatser med inriktning mot förändringsledning.