Tjänster

FLK erbjuder...

FLK erbjuder kvalificerade insatser inom b l a

  • Interimistiskt ledarskap
  • Förändringstöd
  • Chefsstöd
  • Utbildning/utveckling

Klicka på Hur? för att läsa mer.