Tjänster

Vem?

Konsult Magnus Hultin har nära 20 års erfarenhet som socialchef –  har  varit förvaltnings/socialchef i Bergsjön, Stenungsund, Ulricehamn och Marks kommun. Han har en Mastersexamen i Social Science och har dessutom genomgått flera längre ledarskapsutbildningar. Dessa utbildningar innefattar bl.a  grund- och fördjupningskurs i förändrings- och utvecklingsarbete arrangerat av Institutet för Liv och Arbete.

Kommunala socialförvaltningar är stora, komplexa välfärdsorganisationer som ofta dras med ekonomiska underskott. På  sina chefsbefattningar har Magnus Hultin bidragit till att vända denna trend, Underskott har förvandlats till överskott, frisktalen har ökat och kunderna/brukarna har upplevt en bättre kvalitet.

F-L-K är således praktiskt och teoretiskt väl rustad att på olika sätt vara behjälplig i det ständigt pågående förändringsarbete som alla organisationer befinner sig i. De verktyg och den kompetens som erbjuds är generell, dvs. tillämplig i alla slags verksamheter, såväl offentliga som privata.

Magnus Hultin

 

 

Är du intresserad av att veta mer så är du välkommen att kontakta mig!

 

 

 

 

 

 

Läs om mig i Borås tidning här!